Osebni podatki

Ime in priimek

Franc Zupanec

Stalni naslov

Krožna pot 19, Voglje

4208 Šenčur                   

   Telefonska št.

Mob.: +386 40 899999

(na področju Slovenije deluje tudi številka 0408999999999)

E-mail naslov

franci.zupanec@siol.net

Kraj in datum rojstva

Kranj, 5. avgust 1977

Oddaljenost od večjih mest

5km do Kranja, 13km do Ljubljane, 9km do Škofje Loke, 17km do Kamnika, 18km do Domžal, 27km do Radovljice                                   

Na vrh

 

Izobrazba in dosežki

Doktorski študij (neposredni prehod)

od 11/2003 do ?

Strateški management – strateška zavezništva

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tema moje disertacije je strategija sodelovanja med podjetji (kot npr. strateška zavezništva, strateška partnerstva, grozdi, podjetniške mreže, zadruge).  Pri tem se srečujem z vprašanji: izbire ustreznega partnerja, motivi za sodelovanje, izbire ustrezne strukture upravljanja, vprašanjem lastniških povezav, ustvarjanjem vrednosti, doseganjem konkurenčne prednosti, internacionalizacije, doseganjem zaupanja med partnerji, dinamiko odnosov, specifičnostmi slovenskega okolja in razvojem v prihodnje.

Magistrski študij (manjka magistrsko delo)

do 11/2003

Poslovodenje in organizacija - smer za finance

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Seznanil z zahtevnejšimi finančnimi vsebinami pri naslednjih predmetih: Poslovne finance I in II, Investicije, Poslovodno računovodstvo, Finančni trgi, Mednarodne finance, Politika poslovnih bank idr.

Univerzitetni študij (zaključen)

do 7/2001

Ekonomija - poslovni oddelek - smer za management in organizacijo

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Srednješolska izobrazba

do 6/1996

Elektrotehnik elektronik

Srednja elektro in strojna šola Kranj

 

Zoisov štipendist

Prejemnik srebrnega Cankarjevega priznanja iz slavistike (uvrstil na državno tekmovanje)

Prejemnik srebrnega Vegovega priznanja za 1. mesto na regionalnem matematičnem tekmovanju

Na vrh

 

Izkušnje

Novartis Veterina d.o.o. Finančno in poslovno poročanje, poročanje stanja zalog, pomoč pri kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem planiranju, upravljanje s terjatvami, kreditno upravljanje, nadzor nad ceniki, obračun stroškov, izvajanje plačil, priprava novih vrst poročil z Excelom

Strokovna praksa v podjetju eBrokers borznoposredniška družba d.d.

Svetovanje strankam, analiza in priprava poročil o dogajanju na borznem trgu, administrativna dela

Študentsko delo v podjetjih Delo d.d., Dnevnik d.d. idr.

Anketiranje, pobiranje naročnine, pridobivanje novih naročnikov, raznašanje časopisov, delo v skladišču

Prostovoljno delo v društvu

Organizacija in vodenje izobraževalnih delavnic, srečanj, piknikov, osebna prodaja

Na vrh

 

Znanja

Področja

Vrsta znanja

Stopnja

Znanja jezikov

 

razumevanje

govorjenje

pisanje

ocene od 1 do 5

(1 – osnovno; 5 – izvrstno)

Angleščina

5

4

4

Srbohrvščina

5

3

3

Računalniška znanja

pridobljen certifikat ECDL Start

 

stopnja obvladanja: osnovno/zahtevno

Outlook, email

zahtevno

Word, Adobe Acrobat

zahtevno

Excel

zahtevno

PowerPoint

zahtevno

Access

osnovno

Frontpage, Macromedia Studio

osnovno

internet, iskanje

zahtevno

Corel Draw

zahtevno

Windows, Pocket PC

zahtevno

SPSS

osnovno

MindManager (miselni vzorci)

zahtevno

avtomatsko spremljanje internetnih strani, Video On Demand

zahtevno

Opravljene večdnevne delavnice, programi, tečaji v zadnjem letu

program Podjetniško usposabljanje za mlade

program Upravljanje z evropskimi projekti

Šola retorike, govornih veščin in neposredne osebne prodaje

Vozniški izpit

 

B, G, H, imam lastno prevozno sredstvo

Veščine

Kapitalska in poslovna sodelovanja med podjetji, strateški management

znam odlično

uporabljam dnevno

Investiranje v lastniške vrednostne papirje

znam odlično

uporabljam mesečno

Poslovne finance, kontroling

znam odlično

uporabljam občasno

Osebna prodaja

znam odlično

uporabljam občasno

Podjetniško svetovanje

znam dobro

uporabljam mesečno

Področja strokovnega zanimanja

kapitalska in poslovna sodelovanja med podjetji, strateški management

poslovne finance, kontroling

korporacijsko upravljanje

 

investicije, upravljanje premoženja, vzajemni skladi

 

podjetniško svetovanje

 

projektno vodenje

Na vrh

 

Osebnostne lastnosti

analitično in logično razmišljanje (nadpovprečen rezultat Mensa testa), sprevidevnost

kreiranje novih idej

organizacijske sposobnosti, rad imam projektno in timsko delo

vztrajnost, motiviranost, samoiniciativnost, ambicioznost

komunikativnost, sposobnost empatije

fleksibilnost, dinamičnost

pogumno sprejemam nove izzive, soočam s problemi

Vedenjski vzorec po Adizes-u pAEI  (testiran pri dr. Lipičniku, EF, v letu 2002)

Vloga

Poudarek na

Vloga naredi podjetje bolj

Izrazitost pri meni

Proizvajalec  P

Kaj

Funkcionalno

Deloma izrazita p

Administrator A

Kako

Sistematično

Izrazita A

Podjetnik E

Zakaj

Proaktivno

Zelo izrazita E

Integrator I

Kdo

Organsko

Izrazita I

Career personality test osnovan na Myers-Briggs Type Indicator

ESTJ (testiranje februarja 2006)

That means that based on the standard measure of personality traits, you have a quiet determination and sharp mind — you're very focused and buckle down when it comes to work. You are the type of person one looks to in a crisis. While others may provide emotional support in a situation, your clear and logical thinking allows you to solve the problem at hand.

You may be firm, but your actions are generally fair. You believe in putting in the work and don't expect favors to get ahead. Additionally, you want objective feedback to determine your success. You are a careful thinker and get all the details before making any decisions. You don't jump to conclusions and stick with the facts provided. In other words, you're the go-to person for the real story, not the spin or gossip. While others may sometimes see you as stubborn, they begrudgingly respect your ethics and straightforward approach.

The reason employers and recruiters might be on the lookout for you is that only about 12% of the U.S. population shares the unique characteristics of your personality type. Research shows that businesses succeed when employers create a good balance of personality types in the office. And since only 12% of the U.S. population shares your type, which means employers are looking for you.

ESFJ (testiranje novembra 2006)

That means that based on the standard measure of personality traits, you are a strong team player and put the needs of the group before the individual. You care about people and this allows you to feel personal accomplishment and acceptance from your co-workers who know they can turn to you for help. Your emotional strength combined with a pragmatic work approach makes you a strong asset and this means you are a strong leader on any team.

 

Na vrh

 

Hobiji in ostale prostočasne aktivnosti

vlaganje v vrednostne papirje, vzajemne sklade, izvedene finančne inštrumente, analiza in vrednotenje podjetij (pozorno spremljanje biotehnološke panoge)

podjetniško svetovanje prijateljem in znancem  (npr. sodelovanje pri projektu Eivie – podiranje svetovnega rekorda z vozilom na človeški pogon, idr.)

plavanje, lezikolesarjenje, nogomet, tek, nordijska hoja, izleti, glasba, branje, fotografija...

potovanja, zanimanje za druge kulture

Na vrh

 

Ostalo

pripravljenost na potovanja in želja po ekspatriaciji

brez staršev od zgodnjih najstniških let

gradnja lastne baze znanja

podporno okolje in mreža znancev s področja financ, borznega posredništva, javnih financ, mednarodnega poslovanja, logistike, telekomunikacij, robotike, kovinarske industrije

Na vrh

 

 


 

 
2006 © Franci Zupanec